Zostań rodziną zastępcząPrzygotujemy Cię na wszystko, czego potrzebują dzieci.Przyjdź na bezpłatne szkolenie dla kandydatów.Podczas szkolenia zapoznasz się
z zagadnieniami z zakresu:• rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka

• znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka

• więzi, strat, poczucia wartości, komunikacji

• psychologii rozwojowej i wychowawczej

• prawa rodzinnego

• systemu pieczy zastępczejZapoznasz się też z doświadczeniami rodzin, które sprawują pieczę zastępczą – praktyki we wskazanej rodzinie zastępczej.Zgłoś się już teraz! tel.: 22 834 34 57 e-mail: port@naszdom.org.plProgram jest zatwierdzony przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sprawdź, co możesz zrobić dla rodzin zastępczych

Ile czasu możesz poświęcić?


W 5 minut możesz zrobić naprawdę dużo


Polub nas
na FacebookuUdostępnij teledysk
SzczegółyTweetnij
o akcjiPrzekaż
dotację


Poznaj szczegóły >


Jeśli możesz poświęcić 2 godziny w tygodniu


Zostań wolontariuszem w ośrodku PORT


Wolontariusze są zaangażowani w pomoc w lekcjach, w organizację czasu wolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Warszawy. Poszukujemy także osób zainteresowanych pomocą w opiece nad najmłodszymi przebywającymi w rodzinach zastępczych.Dowiedz się więcej
port@naszdom.org.pl
22 834 34 57


Zostań Rodziną zaprzyjaźnioną


Rodzina zaprzyjaźniona wspiera dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej, utrzymując z nim regularne kontakty, nie ma wobec dziecka żadnych zobowiązań prawnych.Dowiedz się więcej
port@naszdom.org.pl
22 834 34 57


Jeśli masz dużo czasu i chęci

Zostań rodziną zastępczą


Rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską.Dowiedz się więcej
port@naszdom.org.pl
22 834 34 57


Zostań rodziną zastępczą zawodową


To taka rodzina, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej – jeden z opiekunów otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne.Dowiedz się więcej
port@naszdom.org.pl
22 834 34 57Sprawdź czy spełniasz warunki:


Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej wypełniać obowiązek alimentacyjny, nie być ograniczonym w zdolności do czynności prawnych, dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia, posiadać stałe źródło dochodu, przebywać na terytorium Polski, zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.
Więcej informacji o rodzinach zastępczych znajdziesz
na stronie Towarzystwa Nasz Dom w zakładce
Rodzinna opieka zastępcza


Organizatorzy akcji:
Pomogli nam:

Zobacz pełną listę osób i instytucji, które współtworzą akcję W rodzinie cieplej:Zobacz >